Học viên Cắt tóc từ thiện tại Làng trẻ mồ côi SOS
Ngày 02/04/2017 19:46:56

2008

Năm thành lập

2

Cơ sở toàn quốc

150

Học viên mỗi năm

1000

Học viên tốt nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến