TỔ CHỨC HỘI THẢO TOÀN QUỐC
Ngày 10/03/2017 09:53:30

Định hướng việc làm cho Học viên luôn là một sứ mệnh quan trọng của FLYING. Học viên sau khi tốt nghiệp đều được đảm bảo việc làm đầu ra tại các chuỗi hệ thống Salon Tóc lớn trên địa bàn Hà Nội.

2008

Năm thành lập

2

Cơ sở toàn quốc

150

Học viên mỗi năm

1000

Học viên tốt nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến